Získejte web města nebo obce ZDARMA s podporou profesionálů

S námi splníte zákonnou povinnost a zůstanete aktuální

Jaké Vás čekají výhody?

Výměnou poskytnete

Nevelký prostor pro reklamu na předem stanovených místech, který je v souladu s platnými zákony ČR.

Reklamní plocha bude využita ke zveřejňování informací a reklam vztahujících se místně k danému městu nebo obci. Její obsah nesmí mít charakter odporující dobrým mravům. Vvužitá plocha musí být přiměřená a nesmí zasahovat do důležitých informací.

Mám zájem, kontaktujte mě

Naši spokojení zákazníci

Krajská města / Městské čtvrti

Okresní města

Města

Obce

Ozvěte se nám do konce května 2015 a získejte e-mailové schránky zdarma

Mám zájem, kontaktujte mě

Zájemci, kteří se rozhodnou pro stránky ještě letos, získají jako bonus emailové schránky na doméně města nebo obce zdarma. Ověřte si, jak to funguje u vás. Také za ně platíte?

Podmínky spolupráce